Program för konferensen – The Program for the Conference

Största delen av huvudprogrammet är nu spikat. Det kommer att läggas till en del mindre föreläsningar och workshops efter hand.
In English will follow below.

Lördag 31 oktober 2020
09.00-09.45 Registrering
09.45 – 10.00 Välkommen – Rosemari Södergren och Kim Arnold öppnar konferensen 10.00
10.00 Kim Arnold – Magikern
11-11.15 Kort paus
11.15 – 12.45 Lisa Cronstedt – Tarot som en inre världskarta och talet 7
12.45 – 14.15 Lunch
14.15-16.00 Workshop med Kim Arnold – Siffror, numerologi, Tarot och själens syfte
16.00-16.30 Kaffepaus
16.30-18.30 Workshop med Toni Puhle – Möt Lenormand, kortsystemet som är ett verktyg som passar en Magiker

På lördag kväll kommer att arrangeras en träff, om möjlighet med buffé och lite mer tarot och annat. Kostnad endast för maten. Mer information kommer. Bland annat kommer Lisa Cronstedt att visa hur hon tänker när hon lägger en stjärna, som ett tempel, som det magiska rummet där logiken bryter samman och som förmedlar en annorlunda ordning ur kaos.

Söndag 1 november 2020
09.00-10.00 Dörrarna öppnas
10.00-12.00 Workshop med Kim Arnold – Hovkorten, människor och DU
12-13.30 Lunch
13.30-15.15 Workshop med Toni Puhle – Lenormand och Tarot tillsammans, upptäck hur de fördjupar och kompletterar varandra.
15.15-15.45.00 Kaffepaus
15.45-17.00 Lisa Cronstedt – Med utgångspunkt från tre kort ur Stora Arkanan kommer Lisa berätta om hur tarot kan beskrivas som solmyten i bilder från ett jungianskt perspektiv

För att boka din plats på konferensen: https://stockholmtarot.se/?p=1

Most of the main program is now stated. Some smaller workshops will be added.

Saturday the 31st of October 2020
09.00-09.45 Registration
09.45 – 10.00 Welcome – intro speech – Rosemari and Kim
10.00 – 11.00 Kim Arnold – The Magician
11-11.15 Short break
11.15 – 12.45 Lisa Cronstedt about Tarot as an inner worldmap and the power of number 7
12.45 – 14.15 Lunchtime
14.15-16.00 Workshop with Kim Arnold – Numbers, Tarot and Soul Purpose
16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 Workshop with Toni Puhle – The wonderful cards of Lenormand, a strong tool for a magician

On Saturday Evening where will be the possibility to join a meeting with buffé and some more cartomancy. More information will come. There will be a cost for the buffé but the rest of the meeting will be free from charge.

Sunday the 1st of November 2020
09.00-10.00 Opening the door
10.00-12.00 Workshop with Kim Arnold – Court Cards, People and YOU
12-13.30 Lunchtime
13.30-15.15 Workshop with Toni Puhle – How to use Lenormand and Tarot together.
15.15-15.45.00 Coffee break
15.45-17.00 Lisa Cronstedt – The Myth of the Sun in the perspective from CG Jung and cards from the Great Arkana

Information about how to reserve your ticket: https://stockholmtarot.se/?p=9