Välkommen till Stockholms internationella tarotkonferens i maj 2023

Gå på djupet med Översteprästinnan.
Välkommen till Stockholm International Tarotkonferens 13-14 maj 2023.

Temat som genomsyrar 2023 års konferens är Översteprästinnan.

Det blir en fantastisk upplevelse med två dagarna fyllda av workshops, göra läggningar tillsammans, diskutera och analysera läggningar och möta nya och gamla vänner, alla intresserade av tarotkortens magiska värld.
Boka din plats nu. Det kommer att vara begränsat antal deltagare.

Föreläsare som kommer för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet kring Tarot och andra kortsystem:
Kim Arnold, internationellt känd tarottolkare, författare av tarotbok och arrangör av UK Tarot Conference.
Från tyska tarotförbundet kommer Kirsten Buchholzer och S Roe Buchholzer.

Fler spännande föreläsare kommer.

Pris för båda dagarna: 2.800 kr – Boka tidigt-pris före 30 december 2022: 2.200 kr
Pris för en dag: 1.600 kr – Boka tidigt-pris före 30 december 2022: 1.400 kr

Kan betalas via swish eller till plusgiro.
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Kontakta rose@stockholmtarot.se för mer information.