Intervju med Lisa Cronstedt

Möt Lisa Cronstedt, en av de erfarna svenska Tarotläggarna som både undervisat om Tarot i många år och gett ut boken Tarot – levande symboler. Lisa Cronstedt är en av huvudtalarna på Stockholms Internationella Tarotkonferens 2020.

Här berättar hon om sig själv och sitt förhållande till Tarot:

Tarotkorten har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Min mamma har alltid varit intresserad av alternativa sätt att förstå världen och paranormala fenomen. Hon visade mig även Tarotkorten.

För mig betyder Tarot kommunikation. Ett språk bortom logik som går via fantasi, lek och intuition -”symboliska”. Efter mina studier i jungiansk psykologi har korten och dess språk fått alltmer betydelse som vägvisare till allmänmänsklig visdom.

Jag använder Tarotkorten i perioder och då främst tillsammans med andra människor, men det händer att jag drar ett enstaka kort för mig själv när jag står inför val eller komplicerade situationer.

Tarotkorten är för mig alltid ett verktyg i personlig utveckling eftersom de ger mitt inte jag en röst. Som divination fungerar korten lika bra som andra orakel, det beror på mitt eget sinne och förmåga att tolka mönstren, tror jag.

Vid kortläggningar, men kanske oftare i samband med kurser, har jag ofta erfarit en glädje och fascination hos den person som fått korten lagda eller hos kursdeltagare. Det jag känner från dessa personer är ofta en kärlek till livet, och glädje att finnas till samt upplevelse av att korten förmedlar en kunskap vi alla besitter, att vi delar ett arvegods som får oss att känna gemenskap och en bekräftelse på vår allas storhet.

Jag tror att den sekulariserade människa är vilse i kapitalismens konsumtionssamhälle och att hon känner vanmakt inför miljöhot och våld. Då hjälper Tarotkorten oss att hitta tillbaka till vårt ursprung och tro på framtiden. Ja, jag tror att behovet av tarot som bärare på allmänmänsklig visdom och kärlek kommer att öka i framtiden.