Möte med Pehr Trollsveden – talare på Stockholmskonferensen 2024

Per Trollsveden är en av de legendariska svenska Tarottolkarna. Andligt sökande blev han i slutet av 1980-talet och för trettio år sedan började han med Tarot. Och många har han hunnit väglett med Tarotkorten och många har han utbildat. Han har också skapat en Tarotlek, Enhörningstarot. Att höra honom berätta om läggningar och rådgivningar han gjort är häpnadsväckande och helt magiskt.

Pehr Trollsveden kan med korten se konkreta jordnära händelser. Korten kan tala om allt i våra liv, både fest och vardag. Som när han kunde ge råd åt en ung person som ville studera utomlands och kunde får fram vilka länder som passade bäst för studierna och när han kunde varna någon för vattenskador i huset.

Att kunna vara konkret och tydlig måste självklart kombineras med omsorg om de korten läggs för.
– Som medial rådgivare med korten måste jag också de människor styrka att kunna ta sig igenom kriser, säger Pehr Trollsveden.

Hans första lärare i Tarot var Thomas Jönsson, som är ett välkänt namn inom svenska Tarotkretsar. Thomas Jönsson har i många år hållit kurser och utbildningar i astrologi, tarot och inre utveckling och gett ut böcker i dessa ämnen.

– Jag lärde mig så mycket av honom. Han öppnade min förståelse för hur Tarot är uppbyggt och vad korten kan säga, berättar Pehr Trollsveden.

Pehr Trollsvedens Tarotresa fortsatte sedan med Ylva Trollstierna som han gifte sig med 1996. Trollstierna är också en av de legendariska namnen inom svensk Tarothistoria.

Pehr berättar:
– Ylva har extrem djup kunskap, hon är otroligt duktig. Vi höll på med Tarot varenda dag, pratade jämt om Tarot.

Pehr och Ylva gick senare skilda vägar. Idag är Pehr gift med Lennart Abrahamsson, som också är Tarottolkare och Tarotlärare.

Trettio år har Pehr Trollsveden sysslar med Tarot. Ändå är det först de sista fem åren han känt sig helt trygg med korten.
– Ja idag känner jag mig jättetrygg med kvar korten säger.

Även om han inte lägger kort för sig själv dagligen så använder han korten mycket också för sig själv och inte bara för sina kunder eller vänner. En årsläggning gör han varje år på nyårsafton och när han har något viktigt beslut frågar han korten om råd.

För honom är det viktigt att kombinera kunskap med intuition. Hans råd till den som vill utvecklas inom Tarot och kanske också bli rådgivare med Tarot är:

– Studera och utbilda dig. Hitta gärna en bra lärare, en bra kurs. Håll sedan igång det, använd korten dagligen. Det är också bra att kunna kombinera kunskapen ned astrologi och numerologi. Låt kunskap och intuition vara lika viktiga.

Pehr Trollsveden är Tarottolkare, skapare av Tarotlek (gav ut Enhöringstarot 2017) och Tarotböcker, lärare i Tarot, medium, healer och gör tidigare liv-seanser med mera. Han har ett brett register inom andligheten. Liksom flera andra av de som gått in på djupet inom andliga fält och blir vägledare och lärare åt många började hans intresse i samband med en personlig sorg då han 1988 förlorade sin bror.