Welcome to the Stockholm International Tarot Conference online May 2021

8-9 of May 2021 ONLINE

Welcome to a weekend filled of wonderful Tarotspeakers – and give yours a opportunity to go deeper in your knowledge of Tarot. Its a marvelous program we have for the Stockholm International Tarot Conference online 8:th and 9:th of May 2021.

Theme for the Conference is The Magician – and that is so much to dive in.

Some of the speakers:
International speaker, Tarot author and honored guest: Kim Arnold, organizer of UK Tarot Conference.

International speaker, cartomancy author and honored guest: Toni Puhle, Tarot,Lenormand and Kipper expert.

Chris Butler, great Tarotteacher and created of the great Healing Light Tarot.

Juliet Sharman has been practising astrology and tarot for over twenty years. Creator of the Mythic Tarot.

Marion K Kirk has been a tarot professional for over fifteen years. She is a fourth generation intuitive and continues her family tradition of working with methods of divination, in particular tarot from her base in Glasgow, Scotland.

Kirsten Buchholzer is an experienced tarotteacher and leader of the German TarotVerband.

Jane Matthew, teacher in tarot and mediumship at World Diviniation Association.

Liz Dean is the author of 18 books and card decks, including Nature’s Hidden Oracles, The Ultimate Guide to Tarot, Game of Thrones Tarot, The Magic of Tarot and Switchwords: How to Use One Word to Get What You Want. She has taught at the Omega Institute, New York; in Perth, Melbourne and Sydney for the Tarot Guild of Australia; and at the London Tarot Conference and London Tarot Festival. Her current areas of interest include intuitive symbol reading, divination in nature, poetry, and tarot as creative practice. She lives by the sea in Roker, Sunderland, in north-east England. www.lizdean.info www.switchwordspower.com

María Alviz Hernando is a Tarot reader, teacher and international speaker whose passion is all things divination! Spanish born and raised, she can be found among cats and an unholy amount of decks of multiple systems. She’s the Master Tarot Teacher at the World Divination Association, where she shares her experience with the intent of making Tarot approachable, practical and easy to understand. You can learn more about María at www.thesibylstarot.com

Be sure you don’t miss this event.
Book your ticket now:

Price 75 Euro


For more information and to buy the ticket: Email to (rose@stockholmtarot.se)

Stockholms Internationella Tarotkonferens 8-9 maj 2021 blir online

Boka 8 och 9 maj i din almanacka. Då arrangerar Stocholms Internationella Tarotkonferens.
På grund av det osäkra läget med pandemin arrangeras konferensen i år helt online. Ett spännande program väntar. Vi håller på med de sista detaljerna i programmet nu. Mer information om programmet kommer snart.

Vi har delat upp konferensen i två delar. Den 8-9 maj har workshops och föreläsningar på engelska, med tolk tillgänglig vid behov. Den 20 och 21 mars arrangeras en kompletterande konferens online, på svenska.

Även om den är online kommer vi att erbjuda möjlighet att mingla, fast det blir online. Men det blir ändå tillfällen att knyta nya kontakter och att chatta med gamla vänner.

Obs – konferenserna kommer att hålla live i en särskild Facebookgrupp och i zoom. Deltagare har tillgång till föreläsningarna efteråt också.

Pris:

Den internationella tarotkonferensen 8-9 maj: 750 svenska kronor alternativt 75 Euro eller 65 brittiska Pund.

Kan betalas via swish eller till plusgiro.
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Eller via paypal:


Mer information: kontakta rose (snabel-a) stockholmtarot (punkt) se

Intervju med Lisa Cronstedt

Möt Lisa Cronstedt, en av de erfarna svenska Tarotläggarna som både undervisat om Tarot i många år och gett ut boken Tarot – levande symboler. Lisa Cronstedt är en av huvudtalarna på Stockholms Internationella Tarotkonferens 2020.

Här berättar hon om sig själv och sitt förhållande till Tarot:

Tarotkorten har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Min mamma har alltid varit intresserad av alternativa sätt att förstå världen och paranormala fenomen. Hon visade mig även Tarotkorten.

För mig betyder Tarot kommunikation. Ett språk bortom logik som går via fantasi, lek och intuition -”symboliska”. Efter mina studier i jungiansk psykologi har korten och dess språk fått alltmer betydelse som vägvisare till allmänmänsklig visdom.

Jag använder Tarotkorten i perioder och då främst tillsammans med andra människor, men det händer att jag drar ett enstaka kort för mig själv när jag står inför val eller komplicerade situationer.

Tarotkorten är för mig alltid ett verktyg i personlig utveckling eftersom de ger mitt inte jag en röst. Som divination fungerar korten lika bra som andra orakel, det beror på mitt eget sinne och förmåga att tolka mönstren, tror jag.

Vid kortläggningar, men kanske oftare i samband med kurser, har jag ofta erfarit en glädje och fascination hos den person som fått korten lagda eller hos kursdeltagare. Det jag känner från dessa personer är ofta en kärlek till livet, och glädje att finnas till samt upplevelse av att korten förmedlar en kunskap vi alla besitter, att vi delar ett arvegods som får oss att känna gemenskap och en bekräftelse på vår allas storhet.

Jag tror att den sekulariserade människa är vilse i kapitalismens konsumtionssamhälle och att hon känner vanmakt inför miljöhot och våld. Då hjälper Tarotkorten oss att hitta tillbaka till vårt ursprung och tro på framtiden. Ja, jag tror att behovet av tarot som bärare på allmänmänsklig visdom och kärlek kommer att öka i framtiden.

Lisa Cronstedt kommer till Stockholms Internationella Tarot Konferens

Till Stockholms Internationella Tarot Konferens i 4´31 oktober – 1 november 2020 kommer vi få besök av Lisa Cronstedt. Hon har utbildat några av landets främsta tarottolkare och skrivit boken ”Tarot -levande symboler”.

Lisa har en fil.kand i psykologi, skrivit uppsats på universitetet om symboler samt om tarot på junginstitutet, IAP i Stockholm.

Vid denna första konferens kommer Lisa hålla en interaktiv föreläsning med Tarotkortet Magikern i fokus, hon kommer visa hur tarotleken kan beskrivas som en inre karta som kan jämföras med C. G. Jungs typologi. Tillsammans med Lisa kommer vi att lägga en tarotstjärna där hon delar med sig av sina tankar kring tarotläggning – att förnimma en annorlunda ordning ur kaos.