Intervju med Lisa Cronstedt

Möt Lisa Cronstedt, en av de erfarna svenska Tarotläggarna som både undervisat om Tarot i många år och gett ut boken Tarot – levande symboler. Lisa Cronstedt är en av huvudtalarna på Stockholms Internationella Tarotkonferens 2020.

Här berättar hon om sig själv och sitt förhållande till Tarot:

Tarotkorten har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Min mamma har alltid varit intresserad av alternativa sätt att förstå världen och paranormala fenomen. Hon visade mig även Tarotkorten.

För mig betyder Tarot kommunikation. Ett språk bortom logik som går via fantasi, lek och intuition -”symboliska”. Efter mina studier i jungiansk psykologi har korten och dess språk fått alltmer betydelse som vägvisare till allmänmänsklig visdom.

Jag använder Tarotkorten i perioder och då främst tillsammans med andra människor, men det händer att jag drar ett enstaka kort för mig själv när jag står inför val eller komplicerade situationer.

Tarotkorten är för mig alltid ett verktyg i personlig utveckling eftersom de ger mitt inte jag en röst. Som divination fungerar korten lika bra som andra orakel, det beror på mitt eget sinne och förmåga att tolka mönstren, tror jag.

Vid kortläggningar, men kanske oftare i samband med kurser, har jag ofta erfarit en glädje och fascination hos den person som fått korten lagda eller hos kursdeltagare. Det jag känner från dessa personer är ofta en kärlek till livet, och glädje att finnas till samt upplevelse av att korten förmedlar en kunskap vi alla besitter, att vi delar ett arvegods som får oss att känna gemenskap och en bekräftelse på vår allas storhet.

Jag tror att den sekulariserade människa är vilse i kapitalismens konsumtionssamhälle och att hon känner vanmakt inför miljöhot och våld. Då hjälper Tarotkorten oss att hitta tillbaka till vårt ursprung och tro på framtiden. Ja, jag tror att behovet av tarot som bärare på allmänmänsklig visdom och kärlek kommer att öka i framtiden.

Lisa Cronstedt kommer till Stockholms Internationella Tarot Konferens

Till Stockholms Internationella Tarot Konferens i 4´31 oktober – 1 november 2020 kommer vi få besök av Lisa Cronstedt. Hon har utbildat några av landets främsta tarottolkare och skrivit boken ”Tarot -levande symboler”.

Lisa har en fil.kand i psykologi, skrivit uppsats på universitetet om symboler samt om tarot på junginstitutet, IAP i Stockholm.

Vid denna första konferens kommer Lisa hålla en interaktiv föreläsning med Tarotkortet Magikern i fokus, hon kommer visa hur tarotleken kan beskrivas som en inre karta som kan jämföras med C. G. Jungs typologi. Tillsammans med Lisa kommer vi att lägga en tarotstjärna där hon delar med sig av sina tankar kring tarotläggning – att förnimma en annorlunda ordning ur kaos.

Välkommen till Stockholms Internationella Tarot Konferens – SITK

Stockholms Internationella Tarot Konferens arrangeras för första gången 8 – 9 maj 2021.

Föredrag och workshop om Tarot och en inblick i andra kortsystem som Lenormand och Kipper.
Gästföreläsare: Kim Arnold, författare till boken ”Tarot – lär dig at tolka korten” och arrangör av UK Tarot Conference.
Kim Arnold är en erfaren och engagerad lärare i tarot sedan mer än tjugo år och hon håller i kurser runt om i världen.
Här kan du läsa en intervju med Kim Arnold.

NYHET Det är nu klart att Toni Puhle, en av världens främsta experter på Lenormand och Kipper medverkar i Stockholm Tarot Konferens. Hon kommer att hålla workshops om Lenormand och om Kipper. Toni Puhle har skrivit boken The Card Geek’s Guide to Kipper Cards och är lärare på The Card Geek och grundare av World Divination Association.

Andra programpunkter: Gå på djupet med hovkorten, specialläggningar och hur kan du använda tarot och lenormand i ditt mediumskap?
Och massor av tillfällen att pröva under kursernas gång.

OBS Begränsat antal platser.
Självklart finns tolk för dig som är osäker på engelskan.

 

Du bokar genom att betala bokningsavgiften. Kan betalas via swish eller till plusgiro. Numren finns här nedanför.

Pris:
Två dagars-biljett: 3.000 kr
Endags-biljett: 1.800 kr

Boka genom att betala 700 kr – restan av avgiften betalas senast en månad före konferensen.
Kan betalas via swish eller till plusgiro.
Swish 1234 349924
Postgiro: 310757-0

Boka genom att kontakta: rose (snabel-a) stockholmtarot.se

 

Ett filmklipp från Youtube med Kim Arnold: Tarot 3D – Tarot by Kim Arnold

Ett filmklipp från Youtube med Toni Puhle: Lenormand 9 Card Spread how to start!

Welcome to Stockholm International Tarot Conference – in English

Welcome to the first ever Stockholm International Tarot Conference 8 -9 of May 2021.

Talks and workshops about Tarot and other cartomancy systems, such as Lenormand and Kipper.

International speaker, Tarot author and honored guest: Kim Arnold, organizer of UK Tarot Conference.

International speaker, cartomancy author and honored guest: Toni Puhle,  Lenormand and Kipper expert.

NB. There is limited availability for seating, so please book well in advance.

 

Price:
Two day ticket – 300 euro
One day ticket – 180 euro
Reserv your ticket with booking fee – 70 euro

Payment with paypal or via bank transfer.
For information about how to book: email to rose (@) stockholmtarot.se